Plensesongen starter først på mai.
Plen kan hentes tirsdag, torsdag og lørdag kl 9-17. Senere hentetidspkt må avtales på tlf: 92281539
eller 90027269. 

Plen må bestilles senest 2 dager før henting.
1 rull = 1 m2 (40cm x 250 cm) = ca 10-12 kg

 

Godt jordlag

Vi anbefaler et jordlag på minimum 10 centimeter.

Dersom man legger ferdigplenen på en allerede eksisterende plen, anbefales det minimum 5 centimeter jord.

Spre ut 30 gram fullgjødsel og 300 gram kalk per kvadratmeter.

Ikke vann for mye

Vanning er viktig, men det må ikke overdrives. For mye vann kan resultere i at røttene ikke går dypt nok. La jorden derfor nesten tørke opp før neste vanning.

I praksis bør det vannes ca. 1 time pr. dag ved tørt, varmt vær.

Vedlikehold

Kalk og gjødsle på våren. Gjenta gjødslingen 2 ganger til gjennom vekstsesongen.

 

Døde flekker 

Dersom det har oppstått flekker med dødt gress, kan man rake i det visne området, stø på litt fuktig jord og så i på nytt med gressfrø.

 

Sedum

Vi skaffer også sedum. Sedum leveres i kassetter, som kan legges rett på drenert grunn eller tekket tak.

Priser: 

Sedum-kassett 40 x 60 cm: 150 kr pr kassett (600 kr pr kvm)

Sedum-matter 1,2 kvm: 660 kr (550 kr pr kvm)

Underlagsfilt til sedum-matter: 60 kr pr kvm

For spørsmål angående ferdigplen og sedummatter, ta kontakt med Amund Bredeli, på tlf. 92281539.