Roser

Når man skal plante roser, er det viktig å tenke på plassering. Velg en solrik og gjerne lun plass. (Vi har også roser som tåler skygge.) Plant rosene dypt. Podestedet skal være min 10 cm under jorda. Bland gjerne kukompost i jorda. Hver høst hypper man jord/kukompost godt oppover stammene. Dette beskytter rosene om vinteren. Velg hardføre roser dersom du er nybegynner.

Tilbake til vårt sortiment