Magnus Bredeli

Stilling: Styrets leder og gartner
Telefon:
 72 59 42 20
Mobil: 900 27 269
E-post: post@ekragartneri.no

Utdanning: Gjennestad Gartnerskole

Erfaring: Magnus har drevet Ekra Gartneri siden han tok over gartneriet etter sin far Hjørvar Bredeli i 1987.