Heidi Kjeldsli Ersøybakk

Stilling: Anleggsgartner
Telefon:
 72 59 42 20
Mobil: 95287918
E-post: post@ekragartneri.no

Utdanning: Agronom og fagbrev som Anleggsgartner

Erfaring: Jobbet som gartner for Fenstad Miljøplanter/Bogrønt Rissa hagesenter i 8 år. Deretter 2 år på Hammer Hagesenter avd Nypan. Har tidligere hatt sesongarbeid hos AS Hageanlegg og Drivstua Gartneri. Ansatt som gartner/sesonghjelp på Ekra Gartneri siden 2017.