Anna Sadej

Stilling: Gartner
Telefon:
 72 59 42 20
E-post: post@ekragartneri.no

Utdanning: Bachelor og Mastergrad Jord- og Hagebruk Wroclaw University of Enviromental and Life Sciences (5 år)

Erfaring: Jobbet ved forsøksstasjon i Polen med fagfelt frukt, grønnsaker og prydplanter. Har også jobbet ved et stort gartneri i Nedeland som produserer paprika. Ansatt som gartner på Ekra Gartneri siden 2019.