Sorbus aucuparia ‘Pendula’

Navn: Rogn podet på stamme


Har du spørsmål, vennligst ta kontakt med oss:

    Her finner du oss: Melhusveien 82, 7083 Leinstrand